T-shirt z grafiką wykonaną przez Annę Halarewicz prezentuje jeden ze sposób w jaki można informować o tym co podlega ochronie prawnej. W tym wypadku informacje o twórcy grafiki znajduje się na metce. Ponadto, t-shirt opatrzony jest logiem kampanii #legally fashionable.

Let’s be #legallyfashionable.

Koszulki stanowią element kampanii i nie podlegają sprzedaży.

W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem koszulki prosimy o email na adres: zgloszenie@legallyfashionable.pl